FacebookTwitter

Downloads

 

Inschrijfformulier nieuwe leerling: klik hier

Formulier voor aanvragen extra verlof: klik hier

Informatie over aanvraag extra verlof: klik hier

Protocol Voorkomen en aanpak Pesten: klik hier

Hoogbegaafdheid protocol: klik hier

Kindregeling: voor een tegemoetkoming in de schoolkosten via gemeente Súd West Frieslân, klik hier

Gedragscode: klik hier

Protocol gedrag: klik hier

Document school en scheiding: klik hier