FacebookTwitter

Over CBS de Ark

Op CBS de Ark bieden we kinderen de mogelijkheid zichzelf te zijn en te leren in een veilige omgeving. We geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen d.m.v. samenwerkend leren en zelfstandig werken.

De school is een open Christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. Wij vertellen de verhalen uit de Bijbel. Het leven van Jezus is ons voorbeeld.
De naam van onze school is “De Ark”. Als één familie maken mens en dier in de ark met Noach een grote reis. Zo is ook de school een gemeenschap in een kleurrijke maatschappij.

Wij bouwen aan een veilige school. Daarom zijn we een zogenaamde Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd in het geven van de Kanjertraining. Dit is een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. We geloven dat kinderen op de basisschool vaardigheden kunnen leren, die belangrijk zijn voor het sociale contact nu en later in de maatschappij. Zie ook www.kanjertraining.nl.

Elk kind heeft een eigen onderwijsbehoefte. Daarom hanteren we verschillende didactische werkvormen (bv.: directe, verlengde, klassikale instructie en zelfstandig werken) om kinderen actief te laten deelnemen. Door een goed klassenmanagement is er ruimte voor alleen en samen werken en spelen. 

We houden van feesten. De Ark viert regelmatig feest! Zoals bij de Kinderboekenweek, start van het schooljaar, laatste-schooldag-feest, het Sinterklaasfeest en natuurlijk de Christelijke feesten. Wij vieren ieder jaar het Kerstfeest en onze Talentendag (in het voorjaar) uitgebreid (zie Ynformaasje 8 2017).

We houden ervan om met de klassen op stap te gaan. Leren buiten school is vaak prachtig aanvullend op wat in de school geleerd wordt. Zo zijn we lid van "Groendoen", met allerlei mogelijkheden voor groene excursies. Ook gaan klassen naar musea in de buurt of verder weg, zoals het Rijksmuseum.

Op de Ark leert een leerling drie talen. Er is onderwijs in Nederlands, Engels en Frysk van groep 1 tot 8. We zijn gecertificeerd als drietalige school PLUS. Leerlingen kunnen op verschillende niveaus "examen" doen in deze talen.